Tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1. napjától a DIGI, mint szolgáltató minden tekintetben az i-TV helyébe lép, miközben az előfizetői jogviszony folyamatos marad. A szolgáltató személyének megváltozása következtében az i-TV-nek az előfizetői szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) helyébe a DIGI ezen szolgáltatási területre irányadó és adott szolgáltatás(ok)ra vonatkozó ÁSZF-je lép, melynek január 1. napjától hatályba lépő változásairól az előfizetői értesítésben részletezettek szerint értesítjük. A továbbiakban az I-TV üzletág Általános szerződési feltételeit a digi.hu/aszf oldalon tudja nyomon követni. Kérjük, hogy az aktuális változásokat a fenti dátumtól a DIGI oldalán közzétett linken a DIGI Általános Szerződési Feltételei között keresse.

Tájékoztatás

Értesítjük, hogy az i-TV Digitális Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Nyugati sz. ép. 4. em. 04-06., a továbbiakban: az „i-TV”) 2023 január 1. napjától kezdődően beolvadás útján egyesül a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1034 Budapest, Váci út 35.; internetes elérhetősége: www.digi.hu.,) a továbbiakban: a „DIGI”, így az i-TV kábeltelevízió-szolgáltatását a DIGI veszi át. Ennek következtében a jövőben a DIGI fog teljesíteni minden, az előfizetői szerződés alapján korábban az i-TV -t terhelő kötelezettséget, és ez a társaság fog minden, eddig az i-TV -t megillető jogosultságot gyakorolni.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket és a Felhasználókat arról, hogy 2021. június 30-ával a jogszabály erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek, valamint a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződéseknek az ÁSZF ezen módosítása által érintett részei.

A módosított ÁSZF a szolgáltató honlapján érhető el.

Az egyedi előfizetői szerződések módosulásáról az előfizetők részére külön értesítés nem kerül megküldésre.

Tájékoztatásul ismertetjük, hogy az előzőekben jelzett módosítások oka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő jogszabály-módosítás.

Közszolgálati MTVA csatornák sorrend változása

Kedves Előfizetőink!

2021 július 16-tól – jogszabályi megfelelőség érdekében – a közszolgálati MTVA csatornákat az eddig megszokott sorrendtől csekély mértékben módosítva találhatja majd a területi csatornaválasztékunkban, a Médiatanács Közszolgálati Jegyzékében előírtaknak megfelelően.

Analóg szolgáltatás esetén az alábbi módon lesznek foghatóak:

  1. M1
  2. M2
  3. Duna
  4. M4 Sport

Digitális szolgáltatáscsomag esetén pedig a következő csatornasorrend lesz a csomag elején:

  1. M1
  2. M2
  3. Duna
  4. M4 Sport
  5. Duna World / M4 Sport+
  6. M5

Mindez a programcsomagok egyéb csatornáit, vagy azoknak az Önök televízió készülékén berendezett programhelyeit nem befolyásolja.

A közszolgálati csatornák fentieknek megfelelő sorrendű további nézhetőségéhez sok sikert kíván:

az i-TV Zrt. vezetése

ÁSZF (2022.12.01.-től hatályos)

Tájékoztatjuk Önt, hogy az I-TV Digitális Zrt. 2022 december 01.-től módosítja Általános Szerződési Feltételeit.

Itt lehetősége van a szerződési feltételek és mellékleteinek megtekintésére és letöltésére.

(A fájlok megnyitásához ingyenesen letölthető Adobe Reader szükséges.)

ÁSZF hatályba lépés időpontja: 2022.12.01. 

 

 ASZF_TORZS_i-tvzrt_2022_12_01

 A_melleklet_kabeltv_i-tvzrt_2022_12_01

 B_melleklet_csatornakiosztasok_i-tv_zrt_2022_12_01

 C_melleklet_vetelkorzet_i-tv_2022_12_01

 D_melleklet_Elozetes_Tajekoztatas_2022_12_01