Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk az Előfizetőket, hogy 2023. január 1 napjától az i-TV Digitális Távközlési Zrt. helyett a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „DIGI”) az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint nyújt tájékoztatást az egyéni előfizetők, illetve természetes személy felhasználók, továbbá egyéb érintettek (a továbbiakban: „Érintett”) részére az általa nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekről, az érintetti jogok gyakorlásáról, továbbá a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

A DIGI adatkezelési tájékoztatója a https://digi.hu/sites/default/files/dokumentumtar/pdf/altalanos/digi_adatkezelesi_tajekoztato_2022_1221_0.pdf linken érhető el.