Tájékoztatás

Értesítjük, hogy az i-TV Digitális Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Nyugati sz. ép. 4. em. 04-06., a továbbiakban: az „i-TV”) 2023 január 1. napjától kezdődően beolvadás útján egyesül a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1034 Budapest, Váci út 35.; internetes elérhetősége: www.digi.hu.,) a továbbiakban: a „DIGI”, így az i-TV kábeltelevízió-szolgáltatását a DIGI veszi át. Ennek következtében a jövőben a DIGI fog teljesíteni minden, az előfizetői szerződés alapján korábban az i-TV -t terhelő kötelezettséget, és ez a társaság fog minden, eddig az i-TV -t megillető jogosultságot gyakorolni.

Értesítés az Általános Szerződési Feltételek módosításáról

Tisztelt Előfizetőnk!

Az i-TV Digitális Távközlési Zrt., a 2003. évi C. törvény 132.§ (2) ; (2a) a) és (4) pontjai alapján ezúton is értesíti a Tisztelt Előfizetőket az Általános Szerződési Feltételeknek (a továbbiakban ÁSzF) módosításáról.

A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2020 január 01.

A módosítás oka:

  • A módosítást az általunk terjeszthető csatornák összetételében bekövetkező változás indokolja.

A módosítás kivonatos leírása:

  • A terjesztési jogosultságunkat biztosító szerződés lejárata miatt az alábbi csatornák nem lesznek a műsorválasztékunkban foghatóak: Sport1, Sport2, Spektrum, Minimax, TV Paprika, Film Café és CBS Reality.
  • Továbbá a korábbi tájékoztatásunknak megfelelően a Megamax csatorna és a Viasat History/Nature HD műsora, a magyar piacról való kivonulásaik miatt nem lesz látható a csatornaválasztékunkban.

 

A Szolgáltató az ÁSZF-et a 12.1. pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződését azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Az ÁSZF módosított szövege megtekinthető területi ügyfélszolgálatainkon, valamint itt, a honlapunkon, valamint telefonos elérhetőségeinken ügyfélszolgálataink szóbeli tájékoztatást adnak a változásokról.

Bízunk benne, hogy a jövőben is a szolgáltatásunkkal elégedett Előfizetőink körében üdvözölhetjük Önt!

Budapest, 2019. december 02.

Továbbra is kellemes kábeltelevíziós kikapcsolódást kívánva, tisztelettel:

 

 

   i-TV Digitális Távközlési Zrt.         

2019. áprilisától a DoQ csatorna és az ECHO TV országos terjesztettsége megszűnik

2019. áprilisától a DoQ csatorna és az ECHO TV országos terjesztettsége megszűnik, így az i-TV Zrt. csatornaválasztékában sem fogható T. Előfizetőink számára.

2019. május 01-től az m3 televíziós csatorna kábeltelevíziós hálózaton való terjesztésére nincs mód a továbbiakban (mindössze internetes felületen lesz elérhető, így az i-TV Zrt. csatornaválasztékában sem tudják nézni Előfizetőink.

A TV5 csatorna 2018. július 01-től megszűnik a digitális csomagválasztékból!

Tisztelt ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a francia nyelvű TV5 csatorna 2018. július 01-től megszűnik a digitálisan terjesztett csomagválasztékainkból.

 

Megértésüket köszönjük