Kábeltévé ÁSZF (2014.08.15.-től hatályos)

Tisztelt Előfizetőnk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy az I-TV Digitális Zrt. 2014. augusztus 15.-től módosítja kábeltévé szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit.

Itt lehetősége van az I-TV Digitális Zrt. Kábeltévé  általános szerződési feltételeinek és mellékleteinek megtekintésére és letöltésére.

(A fájlok megnyitásához ingyenesen letölthető Adobe Reader szükséges.)

Kábeltévé ÁSZF hatályba lépés időpontja: 2014. 08.15.

  i-TV_Zrt_KTV_ASZF_Torzsszoveg_2014_08_15

   i-TV_Zrt_KTV_ASZF_A_melleklet_2014_08_15

   i-TV_Zrt_KTV_ASZF_B_melleklet_csatornakiosztasok_2014_08_15

   i-TV_Zrt_KTV_ASZF_C_melleklet_2014_08_15

 

Módosítás történt az ÁSZF Törzs dokumentumában, melynek értelmében a tartalomjegyzék összhangba került a 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelettel, illetve a 6-os és 7-es fejezetben a hibakezelési eljárás is átdolgozásra került az Eht. 141-es §-ának figyelembe vételével.

Amennyiben Előfizető a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy kifejezett nyilatkozatával jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a Szolgáltató módosítás tárgyában megküldött értesítését követő 8 napon belül. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.